Ole Skovbøll

Ole er uddannet Agrarøkonom samt HD Finansiel Rådgivning. Han bor i Himmerland og har været selvstændig landmand siden 2003 og driver i dag 300 ha planteavl. Han har købt og solgt flere gårde og har bl.a ejet 220 ha planteavlsgård i England.

Ole tilbyder møder med såvel nye som eksisterende kunder i AGROCURA, med fokus på landmandens risikostyring af råvarer, renter og formue.

 

Kontakt information

Mobil: 20210114

Kundechef, HD-FR
Telefon: 
74365051
Email: 
osj@agrocura.dk

Specialer

Råvare, finansierings- og formuerådgivning
Salg til nye kunder
Opfølgning og servicering af eksisterende kunder

 

Social Links