Agrocura Virksomheds Strategi
Vi tager ansvar for, at din virksomhed får etableret – og/eller testet – egen strategi for de kommende 5-10 års udvikling af virksomheden.

Produktet er rettet mod virksomheder, der overvejer eller vil gennemføre en væsentlig udvikling eller et generationsskifte.

Agrocura Virksomheds Strategi gennemføres som et forløb over 6 mdr. med et møde hver måned. Under forløbet afdækkes og dokumenteres din virksomheds afsæt - økonomisk og forretningsmæssigt. Udviklingspotentialer identificeres – og scenarier for fremtidig udvikling beskrives. Processen og møderne styres af Agrocura.

Pris: Fastpris + kørsel. Afhængig af opgave/omfang.