Forretningsbetingelser
Forretningsbetingelser for abonnement

Et 12-måneders abonnement på Focus koster 375,- kr./mdr. ex. moms.

Når du har udfyldt felterne, skal du acceptere forretningsbetingelserne. Abonnementet er forudbetalt for 12 måneder og gentegnes automatisk for en ny 12 måneders periode, indtil det opsiges. Aftaleperioden løber fra første leveringsdag. Prisen for abonnementer følger den til enhver tid gældende prisliste og eventuelle prisreguleringer ikrafttræder ved næstkommende gentegningsperiode.

Ansvarsbegrænsning: Agrocura er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor dig for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af anbefalinger og nyheder tilegnet igennem Focus abonnementet.

Force majeure: Agrocura er ikke erstatningsansvarlig overfor manglende levering af produktet, såfremt den manglende levering skyldes force majeure. Dette kan være, men er ikke begrænset til, strømsvigt, brand eller vejrlig/naturkatastrofer. Produktet udkommer ikke på danske helligdage og i weekenden.

Prøveabonnement: Du har mulighed for at tegne et 14 dages prøve abonnement. Har du tegnet en sådan 14 dages prøveperiode, bliver denne ved udløb automatisk erstattet af et 12 måneders bindende abonnement, medmindre prøveabonnementet er opsagt skriftlig i prøveperioden.

Opsigelse: Kan ske pr. telefon eller skriftligt til info@agrocura.dk og kan opsiges af hver part med 1 måneds varsel til udløbet af den forfaldne abonnementsperiode. Abonnementet er bindende i 12 mdr. Opsigelse af nyhedsbrevet via den udsendte mail eller på vores hjemmeside, er ikke ensbetydende med opsigelse af abonnement.