14 juni
360 graders kig på økonomien - Se artikel i Landbrugsnyt
Chefkonsulent Troels Schmidt fra konsulent-firmaet Agrocura fyldte tilhørerne på møde i Østdansk Landboforening med et væld af spændende aspekter, som alle har indflydelse på den enkelte landmands økonomi.

Et pænt antal medlemmer af Østdansk Landboforening havde valgt at bruge godt et par timer en varm og solrig torsdag i starten af juni på et fyraftensmøde i landboforeningens hovedkontor i Rønnede for at få opdateret viden om økonomi i landbruget i bredeste forstand.

Chefanalytiker Troels Schmidt fra konsulentfirmaet Agrocura, med base i Åbenrå, og ejet af den sønderjyske landboforening, LandbrugSyd, var indbudt til at give en særdeles bred status på alt, der direkte og indirekte rører sig omkring økonomiske aspekter, såvel på de hjemlige kanter som på de globale. Her gjaldt det emner som vejrfænomenerne, henholdsvis den varme El Nino's og den kølige La Nina's ind-flydelse på høstudbytterne på fjerne kontinenter og dermed priserne, til konsekvenserne af et britisk nej til EU den 23. juni. Et 360 graders kig på alle de faktorer, som allerede har haft og fortsat kan have betydning for, hvor lys -eller mørk -den umiddelbare fremtid ser ud for danske landmænd.


Køb langsigtet

Troels Schmidt gav en inspirerende orientering om, hvornår man bør købe eller sælge korn. -Prisen er lav i øjeblikket, så hvis du er køber, så foretag dine indkøb langsigtet. Høstudbyttet af hvede ser nemlig generelt godt ud, både herhjemme og i EU, men også i USA og Rusland. Vi er dog stadig tidligt i dyrkningssæsonen, så meget kan ske indenfor en relativ kort periode.

Set med køberens øjne, ville jeg satse snart, for min forventning er at priserne ryger op med måske 15 kr. efter høst. For sælgerens vedkommende, ja, så vil jeg mene, at hvis man har gammelt korn på lager, så afvent og se om der kommer noget vejruro. Alt afhænger nemlig af vejrliget.

Alternativt kan I købe en option, hvor I forsikres mod tab, men bevarer et ben i markedet. Det koster naturligvis at forsikre sig, måske 7 kr./ hkg, men det skal betragtes som en " lotteriseddel".

De 15 kroner højere i pris, tror jeg ikke desto mindre på, for det viser flere års historik at være tilfældet, understregede Troels Schmidt.


Nyt DLG-produkt

Chefkonsulenten præsenterede i forlængelse af sine forudsigelser for kornmarkedet forsamlingen for et nyt DLG-produkt, Korn i to trin, som er inspireret af en amerikansk model for præmiekontrakter -Det er et værktøj, som kan optimere afregningen på foderhvede og raps, som afsættes til DLG. Ved at udnytte samspillet mellem det aktuelle danske marked for disse afgrøder med Matif-børsen kan en fordel hentes. Men, altså også det modsatte, som det gælder i enhver handel, påpegede Troels Schmidt, der betegnede sin egen rådgivervirksomhed, Agrocura, som velegnet til at indgå i en kritisk analyse om modellen.

-Ikke desto mindre er der synlige fortrin ved at benytte sig af dette produkt, sagde han. Korn i to trin giver landmanden mulighed for at fastsætte priser i to trin i form af en præmie og en børspris.

Lukkes både præmien og børsprisen, når begge dele viser sig fordelagtigt, kan den samlede afregning forbedres. Modellen giver bl. a. mulighed for at prissætte små og store mængder af raps-eller foderhvedeavl.

Der kan drages nytte af viden om udvikling i de lokale markedsforhold, og udviklingen i priserne kan løbende følges på DLGs kundeportal og man kan fastlåse enten præmie eller Matif-prisen først.


Prisen fastlåses

Over tid kan forskellen i pris mellem det lokale marked og børsen fastlåses, når niveauet vurderes gunstigt og efterfølgende vente på en fordelagtig udvikling i Matif-prisen -eller omvendt. Udvikler prisen sig gunstigt, er det således muligt at forbedre sin indtjening i forhold til traditionel handel med korn.

-Det er min klare overbevisning, at det koncept vil alle anvende ti år frem i tiden. Spørgsmålet fra en af tilhørerne i salen lød: -Hvad skal DLG have for det. Den model tilbyder de vel ikke gratis? hvorpå Troels Schmidt svarede: -Selvfølgelig ikke. Deres gebyr er skjult inde i prisen.

Omvendt, DLG er jo også andelshavernes selskab, så det er vel også OK, de tjener penge, så afregningen til jer bliver bedst mulig.

Troels Schmidt gav herpå en orientering om situationen på protein og oliefrø.

-Soja skal I ikke købe mere af lige nu. Prisen vil formentlig toppe i juni-juli, så vent. Om raps sagde han: -Den afgrøde koster lige nu 2,3 gange mere end korn, så sørg for at få den solgt snart og inden høst, hvis I ikke har siloer.


Gode svinepriser

Troels Schmidt var nogenlunde optimistisk, både om mælkeprisernes snarlige stabilisering, men især om svinepriserne. Mælkekvoternes ophør har medført en for stor produktion til for lave priser, men disse forhold vil sandsynligvis vende om en eller to måneder.

I øjeblikket oplever svineproducenterne pæne noteringer. -EU vinder på eksporten ud af Unionen, takket være dollarens stigning og deraf følgende øget afsætning til Kina. Euroen er svækket, og det giver os en fordel i forhold til amerikanerne.

Man kan sige, at Kina redder os fra situationen i Rusland, mente han.


Mulig recession om et par år

Endelig gav chefanalytikeren en bred orientering om trenden i verdensøkonomien.

Han spurgte retorisk: Er vi på vej ned i et sort hul, eller? Herpå gav han nogle bud: -Som tingene ser ud nu, er der ikke noget, som tyder på en lige forestående lavkonjunktur.

Jeg ser mere nøgletallene fra såvel amerikanerne som EU som krusninger på overfladen. Jo, vi kan godt ende i en recession om etto år, men ikke lige nu. Jobbene forøges og forbruget stiger i USA, som fortsat er verdens største økonomi.

Også i Europa er der gode tegn, især båret af tyskernes positive trend. Dog mangler væksten at skinne igennem -i høj grad også hjemme i Danmark. Renterne ligger fladt, i hvert fald når vi taler om den korte rente. Inflationen i USA er i gang, mens den i EU fortsat er uændret flad.

Til sidst gav Troels Schmidt en betragtning om de konsekvenser, som et britisk ja eller nej til EU den 23. juni kan medføre.

-Briternes valg kan influere på jeres økonomi.

Et nej vil medføre tab på eksporten til dette vigtige marked, men svække Euroen og give bedre adgang til verdensmarkedet.

Ultimativt kan man sige, at stemmer de nej, kan det betyde begyndelsen på enden for EU, som vi kender det i dag. Den britiske økonomi og landets betydning for sammenhængskraften i unionen er så stor, at et farvel potentielt kan få EU til at smuldre.


Aftale om afdrag

Troels Schmidt afrundede med en opfordring til at få lavet nye aftaler omkring de afdragsfrie lån, som for mange landmænds vedkommende begynder at ebbe ud. -Hellere før end for sent skal I få lavet en aftale med jeres pengeinstitut om at få en køreplan på plads om en ordning på jeres afdrag. Ellers kan det blive fatalt for mange af jer, påpegede han.

 
(Dette er et resumé)
(Dette er en indledning)
  • Den enkelte danske landmands økonomiske vilkår er påvirket fantastisk meget af forhold i den store verden. Alt fra kølige og varme vejrforhold i Sydamerika og Asien til rentens bevægelser i USA, samt store sportsbegivenheder, fastslog Troels Schmidt.
  • Chefkonsulent Troels Schmidt fra det sønderjyske konsulentfirma Agrocura udtrykte på mødet i Østdansk Landboforening stor pessimisme om EUs overlevelse, hvis briterne stemmer nej til EU-valget.
  • Fyraftensmødet i Østdansk Landboforening var pænt besøgt af videns-begærlige landmænd, som fik en bred orientering om økonomien.