18 oktober
6. udgave af Agrocura Avisen er klar
Læs Agrocura Avisen her.

I morgen kommer Agrocura Avis nr. 6 online på LandbrugsAvisen.dk og fredag som et indstik i LandbrugsAvisen.

Vi siger tusind tak til vores sponsorer, uden jer var der ingen avis. Der skal også lyde et kæmpe tak til de som har medvirket til artikler i avisen og dermed belyse emnerne fra flere sider.

Vi håber at du vil tage godt imod vores avis.

Læs historien omkring optioner på korn.

PDF iconkornoptioner.pdf

Læs historien om John Nørgaard Nielsens etablering med investor og oprettelse af gårdråd.

PDF icongaardraadinvestor.pdf

Læs historien om Torben juhl Madsens skifte af bank og hvad du kan gøre

PDF iconbidragbankmarginal.pdf

Læs Agrocura Avisen under downloads.