1 august
Agrocura om prisfald: Spekulanter hæver gevinst på sukkeret
En god brasiliansk avl samt spekulanters salg af sukkerfutures har fået priserne til at falde.

 

Se artikel på landbrugsavisen.dk

For halvanden måned siden skrev vi på Landbrugsavisen.dk, der er kunne være tale om en sukkerboble, efter priserne var steget til det højeste niveau i flere år, efter en lang periode med lave priser.

De seneste dage er sukkerpriserne faldet en anelse igen.

"Sukkerprisen falder i øjeblikket mest fordi, at Brasilien avler godt, men der er også stor fokus på spekulanternes købte kontakter. Jeg tror, at spekulanterne så småt er ved at tage en del gevinster og deres salg påvirker prisen," lyder vurderingen fra Ole Skovbøll Jensen, kundechef hos Agrocura.

De aktuelle prisfald er tilsyneladende også udløst af, at Indien ser ud til at få en gennemsnitlig monsun, så de lander sandsynligvis en normal avl.

Sukkerpriserne nåede et lavpunkt i august 2015, og verdensmarkedsprisen havde i en længere periode været under produktionsprisen i de store produktionsområder.

"Den slags resulterer altid i lavere produktion, hvilket også skete i bla. Brasilien, hvor der var bedre forretning i at producere til ethanol end til sukker samt at Brasilien oplevede en våd sæson i 2015 med lavere udbytter til følge. Henover efteråret 2015 skabte El Nino tørt vejr i Thailand og frygten for yderligere påvirkning af El Nino satte prisstigninger i gang," beretter Ole Skovbøll Jensen.

Sukkerprisernes stigning er dog helt berettiget, vurderer Ole Skovbøll Jensen. Lagrene er faldet de seneste år, fordi verdens voksende middelklasse har en sød tand.

"På langt sigt vil der være brug for en stadigt stigende sukkerproduktion i verden på grund af det stigende forbrug," vurderer Ole Skovbøll Jensen.

Brasilien oplever pt. en stigning i sukkerproduktionen pga. en bedre vækstsæson, men også at de høje sukkerpriser giver bedre økonomi i sukker frem for ethanol. Der er tilsået otte procent flere sukkerroer i EU end sidste år.

Valutaforhold har betydning

"Valutaforhold vil i høj grad være med til at bestemme hvor i verden produktionen skal foregå og ikke mindst udviklingen i den brasilianske real vil have stor betydning for Europas konkurrenceevne," tilføjer Ole Skovbøll Jensen.