21 december
Dejligt nyt om jordprisen – mere soliditet i landbruget
Helt som vi tidligere har forudsagt, så stiger jordprisen. Den stiger måske ikke så hurtigt, som forventet, men tendensen er klar opad.

Nedenstående er et resume af jordprisudviklingen. Alle plancher omkring jordprisen kan du finde her og det kræver et login på Focus, som du kan købe for 4.500 kr./årligt. Det giver adgang til jordpriserne, når de offentliggøres hvert kvartal.

Helt friske tal fra Danmarks Statistik viser for tredje kvartal 2017 viser, at jordprisen stiger. Den udgør nu 152.000 kr./ha., mod sidste kvartal på 147.500 kr./ha., en stigning på 3% - se første graf. Prisen er som altid ejendomme i frihandler over 15 ha. inkl. bygninger uden tvangsauktioner, som et vægtet snit. Der er fortsat større regionale prisudsving. Priserne spænder fra de laveste i Vestjylland på 116.500 kr./ha. og Sønderjylland på 119.500 kr. til de højeste i Vestsjælland (inkl. Lolland / Falster) på 201.000 kr., men også Østjylland ligger højt på 194.000 kr./ha. Omsætningen af ejendomme er fortsat lav og den totale mængde (inkl. familie og andre salg) der er omsat 8.392 ha. i tredje kvartal. Tager vi det i mod det samlede areal i Danmark på godt 2,6 mio. ha., giver det en omsætningshastighed på 78 år. Det viser fortsat en udfordring omkring generationsskiftet.

Tendenser
Vi har en klar forventning om, at jordprisen stiger de kommende år, måske op mod 20% (fra bund 2016 i 141.000 kr./ha.). Det begrunder vi med, at vores teoretiske konjunkturmodel her i 2017 igen er vendt rundt til det positive og derved giver det ingen mening i øjeblikket at tale om recession. Hertil kommer, at der altid er prismæssigt sammenhænge mellem de forskelligere kategorier i ejendomsmarkedet i Danmark – se anden graf. Ejerlejligheder i Danmark er selvfølge stykker af prismæssigt fra de øvrige kategorier. Men landbrug og sommerhuse ligger forsat ca. 18-20% under prisudviklingen på parcelhuse. Det er dette prisspænd vi regner med bliver indsnævret de kommende år ved, at priserne på sommerhuse og landbrug stiger.

Bedre rustet og lavere priser
De positive tendenser på jordpriser gør, at din virksomhed får en bedre soliditet. Det forbedrer din rating i den finansielle sektor. Det bør sænke dine priser på bidragssatser og rentemarginaler, alt andet lige. Vi har i Agrocura en stor ekspertise indenfor analyser af f.eks. bidragssatser og generel en solid erfaring i forhandling med bank og realkredit. Tag derfor meget gerne fat i os, således vi kan få dine finansieringsomkostninger ned.

Graf 1: Jordprisen på landsplan

Graf 2: Prisudviklingen på forskellligere ejendomssegmenter i Danmark