7 september
Forventninger til markedet for svinekød 2018 - prognose
Vi forventer 60-65 øre pr. kg. lavere notering på slagtesvin i 2018 i forhold til 2017.

Opsummering:
Agrocura forventer mere modvind på markedet for slagtesvin i 2018. Vores prognose ligger ca. 60-65 øre under det niveau vi forventer at opleve her i 2017 og aktuelt betyder det en forventet notering for slagtesvin på ca. 9,95-10 kr/kg i gennemsnit over året 2018 ekskl. efterbetaling. Tabellen herunder angiver Agrocuras prognose i forhold til den gældende prognose fra Landbrug og Fødevarer ( L&F).

Tidspunkt

Agrocuras forecast notering ekskl. efterbetaling

L&F forecast notering ekskl. efterbetaling

1. kvt. 2018

9,90

10,25

2. kvt. 2018

10,25

10,50

3. kvt. 2018

10,50

-

4. kvt. 2018

9,35

-

Gns. 2018

9,95-10,00 Kr/kg

Ikke udarbejdet pt.

 

Baggrunden for de mere pessimistiske forventninger ifht. niveauet for 2017, er i hovedtræk at følgende markedsforhold vil udfolde sig igennem 2018:

  • Mindsket import i Kina – dels pga. øget egenproduktion, men også mindre efterspørgsel på svinekød. Forventer bedre eksport til Japan og det øvrige Asien. Nedgang på det Engelske marked.
  • Øget valutamodvind i Europa i 2018. Eurostyrkelsen vil resultere i forventelig ca.35-40 øre/kg i ”konkurrencemodvind” på eksportmarkedet ifht. 2017.
  • Øget svineproduktion på verdensplan – lave foderpriser i 2016, 2017 og i første halvdel af 2018 er vigtig bidragsyder til forbedret produktionsøkonomi for verdens svineproducenter, som forventes at give udslag i øget udbud i mange store svineproduktionslande, især i sidste del af 2018 og ind i 2019.
  • Let stigende produktion i Europa. Efter en tilpasningsfase afledt af dårlig produktionsøkonomi efter Ruslandskrisen, vil den Europæiske svineproduktion tilpasse sig igen mod svagt stigendende produkton.

Kina – et marked som har toppet
Efterspørgslen fra Kina har været på sit højeste, og i 2018 fortsætter tilbageløbet i salget til Kina. Kina vil fortsat være en vigtig og stor indkøber i en del år endnu, men der vil langt fra købes varer i samme tempo som i 2016-2017. Figuren til højre viser, at sporene allerede ses i eksporten i første halvår af 2017. Figuren til højre viser EU's eksportværdi til top lande og Kinas nedgang er uomtvistelig i gang. Derimod er der en flot kompensation fra øvrige Asien mv. med stigende handel, som vi forventer fortsætter i 2018.  

Et af de lidt interessante forhold, som også sker i Kina er, at forbruget af svinekød falder pr. indbygger.  Det er øjensynlig ikke kun de højere priser på svinekød som har ændret forbrugsvanerne, men også en begyndende ændring af koststrukturen hvor der efterspørges mere fisk og der samtidig ses en øget forbrug af vegetabilier. Figuren til venstre viser udviklingen i kødforbruget i Kina pr. kødtype. Med Kinas store befolkning skal der ikke ændres ret meget ved den enkelte forbrugers indkøb før det bliver at se på importen. Der er også plads til positive overraskelser. Fødevareskandaler fylder mere og mere hos Kineserne, og der ligger en mulig fordel for den Danske og Europæiske eksport, såfremt der skubbes yderligere til Kineserne indkøbsvaner foranlediget af evt. nye fødevareskandaler.

Kødforbrug i Kina og EU top eksport destinationer for svinekød målt i Eur. Kilde: Reuters og Estat

Euroen er ikke længere til (samme) hjælp
Vi har set betydelig styrkelse af Euroen i de seneste par måneder, rettere siden valget i Frankrig sendte Le Pen langt væk fra præsidentposten og frygten for EU's kortsigtede overlevelsesmuligheder blev bedret efter Brexit chokket. Samtidig har de økonomiske nøgletal i Eurozonen været sprudlende med Tyskland i front, og den amerikanske økonomi og Trump har omvendt ikke levet op til forventningerne i markedet. Ud fra den statistiske relation imellem svinepris og valutastyrken i Euroen, forventes det, at valutamodvinden vil koste svineproducenterne ca. 35-40 øre pr kg i notering i forhold til 2017.

Stigende svineproduktion mange steder
Lave foderpriser foranlediget af 3-4 år med gode vejrlige og høj afgrødeproduktion har sammen med et underforsynet svinekødsmarked været med til at sikre den globale svineproduktion positiv produktionsøkonomi. Med endnu et år med forholdsvis lave foderomkostninger vil vi forvente at se den forbedrede økonomi vil resultere i produktionsudvidelser rundt omkring i verdenen, især i sidste del af 2018 og ind i 2019. Figuren nedenfor viser i denne forbindelse svinebestanden i USA.


Kilde USDA.