26 juli
Højkonjunkturen fortsætter
Det er svært og måske umuligt at få en lavkonjunktur, når renten er 0 procent. Midlertidig rentestigning på vej.

Se artikel i Effektivt Landbrug

Nye tal fra USA viser, at de ledende indikatorer klarer sig ganske pænt, og at en recession tidligst kan se dagens lys sommer 2019. Det øger sandsynligheden for rentestigninger på et tidspunkt fra ECB (den europæiske centralbank, red.). De lave renter og centralbankernes pengepolitik gør fortsat deres arbejde i økonomien. Det er svært og måske umuligt at få en lavkonjunktur, når renten er 0 procent. Det afspejles også på de økonomiske nøgletal, som fortsat holder sig positivt. Vi må nok erkende, at flere centralbanker skal hæve deres styringsrente for at bremse den nuværende højkonjunktur. Men det trækker ud med at få hævet renten, idet in-flationen fortsat er lav.


Det teoretiske billede

I den vedlagte graf har vi vist USA ´ s ledende indikatorer via vores egen opbyggede cykliske model. De seneste tal fra The Conference Board (globalt forsker-netværk, red.) viser, at indekstallet er steget med 0,8 for juni måned. Derved falder kurven på vores cykliske model langsomt.Det ser endda ud til, at kurven kan dreje opad igen, som det også skete i 90' erne, hvilket betød flere år med positiv vækst. Kurven skal under 0-linjen for at forecaste en recession. Ud fra en gennemsnitsbetragtning vil det ske 1. feb. 2019. Hertil vil der gå 6 til 21 måneder, før recessionen indfinder sig. Bedste bud på en lavkonjunktur hedder p. t. mellem sommer 2019 og efterår 2020. Der er to til tre år til, hvilket er lang tid, men positivt for økonomien, herunder landbruget.


Mere potentiale i aktierne

Der er en nøje sammenhæng mellem de ledende indikatorer og aktiemarkedet. Når vi skubber recessionen længere ud i fremtiden, så får vi en længere periode med yderligere stigninger på aktierne. Jeg har tidligere skrevet, at værdisætningen på aktierne p. t. er den tredje største i 150 år, kun overgået af 1929 og IT-boblen i 2000. Aktierne er stille og roligt ved at bygge en større boble op, men der er plads til mere luft i ballonen. Normalt kommer der en sæsonkorrektion ned i efteråret, typisk i perioden september/ oktober. Herfra forventer jeg pæne stigninger frem mod sommer 2018, ja endda med eventuelt tocifrede afkastprocenter på aktierne. I sommer 2018 må vi så se på, om tiden er inde til en punktering af boblen. Jo mere voldsom aktieboblen bliver, jo større fald. Derfor er det vigtigt, at vi igen har en plan for, hvornår vi skal ud af aktierne, for eventuelt igen at undgå et 50 procent-fald. Ring gerne til en rådgiver for sparring.


Styringsrenten kommer op

USA er i gang med at hæve styringsrenten, som p. t. viser 1,25 procent. Der er flere rentehævninger i sigte i USA, selvom inflationen viser en svag udvikling. Centralbankchefen, Janet Yellen, har tidligere udtalt, at der kan være visse problematikker med værdisætningen på aktiverne. Her tænker hun på aktie-og ejendomsmarkedet. Centralbankerne er direkte medvirkende til oppustning af nye bobler, hvorfor de har et dilemma i forhold til den »ultra« -lave rente. Når en recession teoretisk med bedste gæt først kommer mellem sommer 2019 og efteråret 2020, er der rig mulighed for, at ECB også når at komme i gang med rentestigninger eventuelt først langt inde i 2018. Jeg har ikke før regnet med, at ECB når at hæve renten i denne højkonjunktur, men det billede er nu ændret. Men det bliver en midlertidig rentestigning fra ECB ´ s side, som igen senere skal sættes ned. Derved har jeg ingen ændringer til, at lånene i virksomheden stadig skal være variable. Men det bliver formentligt en periode, hvor der skal betales lidt mere i rente. Ring gerne til en rådgiver for at drøfte, hvorledes du eventuelt takler en midlertidig rentestigning.

(Dette er et resumé)
(Dette er en indledning)
  • Lånene skal stadig være variable, selvom højkonjunkturen fortsætter, vurderer Jens Schjerning, cheføkonom i Agrocura.