24 juni
Udløb af afdragsfrihed kan presse likviditeten - se artikel i Effektivt Landbrug
Der er aktuelt ro omkring de lange renter, så det kan være klogt nu - og før høst - at undersøge mulighederne for forlængelse af afdragsfriheden.

I år udløber cirka 10 procent af de afdragsfrie lån.

Næste år gælder det 25 procent af lånene, og hvis afdragsfriheden ikke forlænges, skal lånene betales tilbage over kun 20 år. Det vil lægge et meget stort pres på likviditeten i landbruget.

Selvom der stadig er lang tid til nytår, kan det være klogt allerede nu at undersøge muligheden for forlængelse af afdragsfriheden. Snart går høsten i gang og arbejdsdagene bliver lange - så er der måske ikke så meget tid til papirarbejdet.

Et andet og meget vigtigt argument for at tage fat på tingene nu er, at der aktuelt er ro omkring de lange renter, der også er historisk lave. 2,5% 30 årige lån handles omkring kurs 100. Det kan den finansielle sektor godt lide, men de bliver også nervøse, hvis den lange rente pludselig stiger.


Potentiel gevinst

Vi så i foråret 2015, at den lange rente i løbet af 1-2 måneder steg fra 2 procent til cirka 3,5 procent. I Agrocura ser vi gode muligheder for, at den lange rente igen kan korrigere opad, så snart EU-afstemningen i England er overstået.

De globale vækstnøgletal ser nogenlunde ud, og korrektionen i råvarepriser kan fortsætte op. For de, der vil spekulere i en skattefri kursgevinst ved en korrektion op i renten, kan det være en ide at tage et fastforrentet lån, såfremt man har skatteevne og likviditet til det. Men sørg for at indgå en aftale med banken om at vende tilbage i variabel rente igen, når renten er korrigeret op.

Krav om at lægge om Den finansielle sektor har gennem de seneste 2-3 år presset på for at få bedrifter til at lægge om til fast rente i 30 år. Presset vil blive intensiveret og måske endda formuleret som krav, såfremt den lange rente igen stiger op mod 3-4 procent.

Når vi ser på konjunkturbilledet, mener vi, det er for tidligt at lægge om til fast rente generelt, og det kan også totalt fjerne den livsnødvendige likviditet.

Det er lykkedes os i mange tilfælde at få fjernet disse krav via udarbejdelse af en finansieringsstrategi, hvor der lægges en strategi for, hvornår der skal lægges om til fast rente. Vi hjælper også mange bedrifter med at forhandle forlængelse af afdragsfriheden, men det er vigtigt at komme i gang nu, så vi allerede kan se på tingene, mens høsten er i gang.


Gode muligheder

En del bedrifter er overbelånt, idet ejendomsværdierne er faldet siden krisen. Trods det er der alligevel mulighed for at forlænge afdragsfriheden, da der stadig kan tilbydes forlængelse af afdragsfriheden for cirka 60 procent af jordværdien og stuehuset.

Resten af lånene kan typisk skubbes ud på 30 år med afdrag.

Så går det ikke så slemt som frygtet.

Kan du dokumentere, at der i dit område er handlet jord til højere priser end finanstilsynets vejledende priser, så kan de højere handlede priser anvendes af realkreditinstituttet.

Dine rådgivere kan hjælpe med at dokumentere eventuelle højere jordpriser og ad den vej måske få flyttet alle afdragsfrie lån ud til nye 30 år med afdragsfrihed.

Selvom der stadig er lang tid til nytår, kan det være klogt allerede nu at undersøge muligheden for forlængelse af afdragsfriheden.