6 september
Kapital nødvendigt
Landbruget har brug for og får kapital udefra til vækst og generationsskifte.

Se artikel i LandbrugsAvisen.

De næste 10 år vil der ske et kæmpe skred i udviklingen, hvor det bliver helt almindeligt, at investorer får en aktieandel af erhvervet. De investorer der pt. har taget indtoget på primære landbrug, er sket via jordopkøb. Det er den nemme løsning, dvs. mest sikkert, men til lav afkast. Hvis det skal være succes fremadrettet, skal vi have drejet investorer ind på den animalske produktion. Det er langt svære, idet vi ikke snakker samme sprog og netop derfor har Agrocura taget et nyt forretningsben ind (Agrocura KAPITAL), via ansættelse af Paul-Chr. Kongsted, tidligere direktør, Dangro Invest i Polen med 17.000 ha., som blev solgt til en international pensionskasse i 2016. Kontakt os gerne, hvis du står med et projekt, der mangler kapital eller hvis du er investor og gerne vil have en yderligere gren i din investeringsportefølje.

Skriger på udvikling
Selvom prisforholdene er væsentligt forbedret på mælk og svin, er det stadig en symbiose af, at erhvervet ikke er ude af finanskrise. ”Røde”, lyserøde og lysegrønne kunder er der fortsat, selvom der selvfølgelig er færre. Derudover er den finansielle sektor stadig tilbageholdende med at realiserer nedskrivninger og vil helst endnu ikke udstede nye udlån til sunde projekter. Vi kender alle, også den stigende alder på vores landmænd og deres virksomheder, hvor der er et akkumuleret behov for generationsskifte. At udviklingen står stille kan illustreres via, at der otte år i træk har været en negativ nettoinvestering (syv år i grafen og vi er sikker på, at 2016 var tilsvarende). Så hvis vores landbrugsproduktion og eksport ikke skal falde i den næste generation, er der behov for kapital.

Ejerskab på flere hænder
Landbruget er groft sagt 100% personligt ejet. Det bliver det ikke fremadrettet. Men er det skidt? – det korte svar er NEJ. I dag ser vi tusindvis af industrivirksomheder, hvor investorer er medejer på en positiv måde. Det er med til at sikre vækst og overlevelse i virksomhederne. Det er med til at sikre sund og billig kapital. Det er med til at sikre en professionel bestyrelse. Hvorfor ikke fælles dele en stor Othello lagkage fremfor selv at, slikke krummerne af fadet? Landbruget har i dag svært ved at skaffe kapital til fremtidige sunde projekter. Det sker typisk via vækstfonden. Ingen tvivl om, at vækstfonden er en succes generelt, men renter på 8-10% ligger over afkastkrav på landbrugsvirksomhederne og derfor trækkes der likviditet ud af forrentningen (så måske ikke helt fælles interesse). Investorer har ikke samme krav til renter og vil ofte også kaste nye penge ind i et dårligt år, hvis virksomheden fortsat på sigt giver gode afkast. De unge ser meget positiv på flere der deler ejerskabet, det er en langt større succes at blive direktør for en større landbrugsvirksomhed i fællesskab med en investor, fremfor at eje det selv. Ved at tiltrække egenkapital, giver det virksomheden råderum, risikostyring, samt styrke til optimering og/eller vækst af virksomheden. Netop egenkapital er lidt en mangelvarer i landbruget, specielt fordi jordprisen er faldet kraftigt.

Bygger bro

Såfremt landbruget skal have fat i kapital til produktionen, kræver det hårdt benarbejde. I øjeblikket snakker vi en del forbi hinanden. Landbruget ser at de vil bringe knowhow, produktivitet, betaling af renter og afdrag og sikkerhed til investoren (kapitalen). Men det er ikke det investoren ser landbruget skal bringe. Det er mere risikobalanceret afkast, transparens, positiv cashflow på driften, udviklingsstrategi, risikostyring og exit mulighed. Der er en del divergens i forståelse af hinanden og derfor nok også, at det kun er lykkedes at få kapitalen ind på jorden (simpel og gennemskuelig). Men i sunde med animalsk produktion bør det kunne lade sig gøre, at tiltrække kapital. I Agrocura forsøger vi, at bygge bro mellem landbrug og investorer, så kontakt os endelig.